מקלט ציבורי רחוב תוספתא

כשיר לשימוש, 1999 שכון בבלי מ.סינון
כשיר לשימוש, 1999 שכון בבלי מ.סינון