מקלט תל אפק

המקלט יכול להכיל 120 אנשים
המקלט יכול להכיל 120 אנשים