מקלט תל חמה

המקלט יכול להכיל 60 אנשים
המקלט יכול להכיל 60 אנשים