מקלט 117

מקלט 117, ת.ק. , ציבורי
מקלט 117, ת.ק. , ציבורי