מקלט 130

מקלט 130, ת.ק. , ציבורי
מקלט 130, ת.ק. , ציבורי