מקלט 174

מקלט 174, ת.ק. , ציבורי
מקלט 174, ת.ק. , ציבורי