מקלט 180

מקלט 180, ת.ק. , דו תכליתי מוטי אדרי 052-7492799
מקלט 180, ת.ק. , דו תכליתי מוטי אדרי 052-7492799