מקלט 181

מקלט 181, ת.ק. , ציבורי
מקלט 181, ת.ק. , ציבורי