מקלט 183

מקלט 183, ת.ק. , ציבורי
מקלט 183, ת.ק. , ציבורי