מקלט 187

מקלט 187, ת.ק. , ציבורי
מקלט 187, ת.ק. , ציבורי