מקלט 213

מקלט 213, ת.ק. , ציבורי
מקלט 213, ת.ק. , ציבורי