מקלט 214

מקלט 214, ת.ק. , ציבורי
מקלט 214, ת.ק. , ציבורי