מקלט 24

מקלט 24, עילי , דו תכליתי אווה פנש 053-3335902
מקלט 24, עילי , דו תכליתי אווה פנש 053-3335902