מקלט 276

מקלט 276, ת.ק. , ציבורי
מקלט 276, ת.ק. , ציבורי