מקלט 323

מקלט 323, ת.ק. , ציבורי
מקלט 323, ת.ק. , ציבורי