מקלט 387

מקלט 387, ת.ק. , ציבורי
מקלט 387, ת.ק. , ציבורי