מקלט 391

מקלט 391, ת.ק. , ציבורי
מקלט 391, ת.ק. , ציבורי