מקלט 396

מקלט 396, ת.ק. , דו תכליתי ביבי יצחק 052-6568708
מקלט 396, ת.ק. , דו תכליתי ביבי יצחק 052-6568708