מקלט 455

מקלט 455, ת.ק. , דו תכליתי חיים 050-7707239
מקלט 455, ת.ק. , דו תכליתי חיים 050-7707239