מקלט 480

מקלט 480, ת.ק. , דו תכליתי שם טוב 052-2941831
מקלט 480, ת.ק. , דו תכליתי שם טוב 052-2941831