מקלט

מקלט עילי שיכול להכיל עד  100 אנשים
מקלט עילי שיכול להכיל עד  100 אנשים