מקלט

מקלט עילי שיכול להכיל עד  50 אנשים
מקלט עילי שיכול להכיל עד  50 אנשים