מקלט

מקלט עילי שיכול להכיל עד  70 אנשים
מקלט עילי שיכול להכיל עד  70 אנשים