מקלט

מקלט תחתי שיכול להכיל עד  100 אנשים
מקלט תחתי שיכול להכיל עד  100 אנשים