מקלט

מקלט תחתי שיכול להכיל עד  75 אנשים
מקלט תחתי שיכול להכיל עד  75 אנשים