מקלט

מקלט תחתי שיכול להכיל עד  50 אנשים
מקלט תחתי שיכול להכיל עד  50 אנשים