מקלט

מקלט עירייה-ארכיון, אריה יוסף 050-8574892
מקלט עירייה-ארכיון, אריה יוסף 050-8574892