מקלט

מקלט נריה בן ישי, בית כנסת 544485471
מקלט נריה בן ישי, בית כנסת 544485471