מקלט

מקלט בית כנסת בוכרי, אברהם 523329586
מקלט בית כנסת בוכרי, אברהם 523329586