מרכז הירק - אביטן

ירקן פרווה, בכשרות רגילה, שם המשגיח גדור אדרת - 052-2658949
ירקן פרווה, בכשרות רגילה, שם המשגיח גדור אדרת - 052-2658949