מרכז נווה זאב אלפי מוצרים

המעבר צר מידי בשביל לעבור, אבל הכניסה רחבה מספיק לאיש עם כסא גלגלים לעבור
המעבר צר מידי בשביל לעבור, אבל הכניסה רחבה מספיק לאיש עם כסא גלגלים לעבור