מרפאת מכבי - גורדון 8

מרפאה של רופאי משפחה. המרפאה אינה נגישה בגלל מדרגות. הרופאים: ד״ר רנצר רן וד״ר הופמן רוברט
מרפאה של רופאי משפחה. המרפאה אינה נגישה בגלל מדרגות. הרופאים: ד״ר רנצר רן וד״ר הופמן רוברט