מרקובה. the pit

אזור בו הוציאו להורג יהודים מהאזור. פה נרצחו מעל 40 יהודים. שרידהם הובאו לבית הקברות ביגלו
אזור בו הוציאו להורג יהודים מהאזור. פה נרצחו מעל 40 יהודים. שרידהם הובאו לבית הקברות ביגלו