משה מלטינסקי פירות מושיקו

ירקן כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מעטוף דוד – 054-3028788 מפקח הרב טראב עזרא – 054-8440626 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%a9%d7%94-%d7%9e%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95/
ירקן כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מעטוף דוד – 054-3028788 מפקח הרב טראב עזרא – 054-8440626 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%a9%d7%94-%d7%9e%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95/