משרד יצחק מודעי 2

נגיש- יש כניסות מותאמות והדרך נגישה בשביל אנשים עם כיסא גלגלים
נגיש- יש כניסות מותאמות והדרך נגישה בשביל אנשים עם כיסא גלגלים