משרום אולפן הקלטות, Dov Friedman Street, Ramat Gan