משתלת גצלר  (בוסתן ירוק)

 גידול ומכירת שתילי עצי פרי שיחים מופסים ותבלינים לחקלאים וסיטונאים
 גידול ומכירת שתילי עצי פרי שיחים מופסים ותבלינים לחקלאים וסיטונאים