מתחם נגב פייסבוק ישראל

קייטרינג כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח סקעת ישעיה יצהר – 054-5456852 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%9d-%d7%a0%d7%92%d7%91-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/
קייטרינג כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח סקעת ישעיה יצהר – 054-5456852 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%9d-%d7%a0%d7%92%d7%91-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/