נגיסה סושי סניף בני אפרים

מסעדה אסיתית כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בנש אשר – 050-5274451 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%a1%d7%95%d7%a9%d7%99-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d/
מסעדה אסיתית כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בנש אשר – 050-5274451 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%a1%d7%95%d7%a9%d7%99-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d/