נורמן

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אלקיס אליהו – 052-7654183 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%9f/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אלקיס אליהו – 052-7654183 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%9f/