נטו אינווסטמנט daily coffee& more

מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אורשלימי חיים – 050-2426040 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a0%d7%98%d7%95-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%9e%d7%a0%d7%98-daily-coffee-more-5/
מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אורשלימי חיים – 050-2426040 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a0%d7%98%d7%95-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%9e%d7%a0%d7%98-daily-coffee-more-5/