ניהון נו-בה – שגב

בר יפני - לא כולל עיסקיות
בר יפני - לא כולל עיסקיות