נענע קפה סנדוויץ בר

בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בגימוב אברהם – 052-8231681 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a0%d7%a2%d7%a0%d7%a2-%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%a1%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a5-%d7%91%d7%a8/
בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בגימוב אברהם – 052-8231681 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a0%d7%a2%d7%a0%d7%a2-%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%a1%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a5-%d7%91%d7%a8/