סאקוני

חבר של קבע (כרטיס כתום) - לא ניתן להשתמש בכרטיס כאמצעי תשלום בעסקאות הכוללות הנחת מועדונים אחרים ומועדוני כושר
חבר של קבע (כרטיס כתום) - לא ניתן להשתמש בכרטיס כאמצעי תשלום בעסקאות הכוללות הנחת מועדונים אחרים ומועדוני כושר