סביחה זנאוי

ירקן כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מזרחי יעקב -052-6005584 מפקח הרב טראב עזרא – 054-8440626 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%96%d7%a0%d7%90%d7%95%d7%99/
ירקן כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מזרחי יעקב -052-6005584 מפקח הרב טראב עזרא – 054-8440626 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%96%d7%a0%d7%90%d7%95%d7%99/