סביח השרון ר"ג

מסעדה פרווה, בכשרות רגילה
מסעדה פרווה, בכשרות רגילה