סביח השרון

פלאפל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פיקרסקי שניאור זלמן -054-9715568 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%97-%d7%94%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%9f-2/
פלאפל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פיקרסקי שניאור זלמן -054-9715568 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%97-%d7%94%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%9f-2/