סוכת גפנים כפר מנחם

סוכת גפנים הצופה על השדות סביב כביש שש במקום שולחן וכסאות וגם מיקום יעודי למדורה קטנה מומלץ להגיע בשעות השקיעה
סוכת גפנים הצופה על השדות סביב כביש שש במקום שולחן וכסאות וגם מיקום יעודי למדורה קטנה מומלץ להגיע בשעות השקיעה