סופר ברקת סניף קיבוץ גלויות

סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אשר רפאל – 058-3251620 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%a8-%d7%91%d7%a8%d7%a7%d7%aa-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a7%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a5-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa/
סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אשר רפאל – 058-3251620 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%a8-%d7%91%d7%a8%d7%a7%d7%aa-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a7%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a5-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa/