סופר סיטי

ירקן כללי , בכשרות מהדרין, שם המשגיח פרדי אליהו - 053-3150035
ירקן כללי , בכשרות מהדרין, שם המשגיח פרדי אליהו - 053-3150035